Oferta podręczników i materiałów dydaktycznych

Zajęcia są prowadzone w oparciu o autorskie programy nauczania zatwierdzone przez Kuratorium Oświaty, opracowane na podstawie autentycznych materiałów nauczania oraz najnowszych podręczników. Podręczniki dostosowujemy indywidualnie do potrzeb grupy: jej poziomu, specjalizacji i oczekiwań. Korzystamy z wydawnictw: Cambridge University Press, Langenscheidt, Hachette, Cle international, SGL, Europa jak również materiałów audiowizualnych w postaci: kaset, płyt kompaktowych, kaset video, płyt DVD, prasy obcojęzycznej, autentycznych materiałów źródłowych itp.

Uczniom proponujemy rabat 10% na zakup wszystkich podręczników.