Szkoła języków obcych w Chorzowie - Kursy dla dzieci

Dużym zainteresowaniem w naszej szkole języków obcych cieszą się kursy dla dzieci na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Grupy te tworzymy nie tylko uwzględniając stopień zaawansowania danego języka, ale również wiek dziecka tak, aby w grupie dzieci były mniej więcej w tym samym wieku. Zawsze urozmaicamy zajęcia i oprócz tradycyjnych form nauki prowadzone są różnego rodzaju gry i zabawy.

Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci podzielone są na trzy grupy wiekowe:

 • dzieci najmłodsze (5-6 lat)
 • dzieci młodsze (7-9 lat)
 • dzieci starsze (10-12 lat)

Dla dzieci młodszych, oprócz tradycyjnych form nauki zajęcia prowadzone są również w oparciu o gry i zabawy, rozwijające wrodzone talenty dzieci oraz filmy i bajki w oryginalnej wersji językowej. Dzięki temu dzieci doskonale uczą się i z łatwością przyswajają nowy „obcy” język. Nauce towarzyszy przyjazna atmosfera i doskonale dobrana kadra z wykształceniem pedagogicznym.

Dla dzieci starszych przygotowaliśmy kursy na dwóch poziomach zaawansowania:

 1. Podstawowy – obejmuje elementarne zagadnienia i słownictwo o tematyce przystosowanej do wieku ucznia. Głównym jego celem jest wyrobienie u dziecka motywacji do nauki języka w późniejszych latach oraz pewności siebie i wiary w swoje zdolności do nauki języka. Jest to możliwe dzięki zajęciom łączącym naukę z zabawą. Zostają wprowadzone podstawy języka angielskiego, rozwijany jest zasób słownictwa, rozumienie ze słuchu i umiejętność tworzenia pierwszych samodzielnych zdań i krótkich wypowiedzi. Program jest urozmaicony elementami zabawy, a zajęci wprowadzają kontekst teraźniejszości, przyszłości i przeszłości.
 2. Średniozaawansowany – jest kontynuacją poziomu podstawowego i ugruntowaniem poznanych już wiadomości. Oprócz nieustannego poszerzania zakresu słownictwa, uczeń rozwija także swoją wiedzę z zakresu gramatyki języka obcego. Potrafi już samodzielnie tworzyć zdania pytające, przeczące i rozkazujące, sformułować krótką wypowiedź, napisać prosty list, opis, zrobić notatkę, wyrazić swoją prośbę, potrzebę, proste zapytanie. Potrafi porozumiewać się w podstawowych codziennych sytuacjach.

Oferujemy Państwa dzieciom bezpłatnie:

 • słowniki gratis do korzystania na zajęciach,
 • test kwalifikacyjny,
 • dodatkowe materiały dydaktyczne (opracowania lektorów, testy, ćwiczenia, prace autorskie, ksera),
 • 10% rabatu na podręcznik,
 • indywidualne konsultacje z lektorem,
 • certyfikat ukończenia stopnia zaawansowania,
 • okresowe testy kontrolne,
 • monitoring postępów w nauce,
 • możliwość korzystania z biblioteczki szkolnej.

Kurs angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego dla dzieci Chorzów, Świętochłowice, Katowice, Ruda Śląska, Siemianowice, Bytom